Inbjuder i samarbete med Ragunda Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan till följande arrangemang över Internet

SLÄKTFORSKARDAG
Lördag den 24 april klockan 10:30


PROGRAM FÖR DAGEN

10:30 – 12:00 Två intressanta händelser i Ragunda sockens historia från 1700-talets slut med Eva Engström och Per Bergvall

12:00 – 13:00 Montertid

13:00 – 14:00 Nyheter avseende Stugusläkten med Michael Häggmark

14:00 – 15:00 Montertid

15:00 – 16:30 Nya Svenska Släktforskningsprogrammet med Per Filipsson

Följande Montrar finns att besöka

ArkivDigitals flygbilder och Google Maps Street View
Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare
Frågor om DNA i släktforskningen
Fotografier i Släktforskningen
Ragunda Hembygdsförening
Databasen DISBYT

Sedan får vi se om alla är nöjda, annars förlänger vi med montertid

Här anmäler du dig

Affisch för utskrift

Platsen för arrangemanget är Internet