Hantering av  personuppgifter

DIS-MITT´s hantering av  personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL). DIS och DIS-MITT följer Dataskyddsförordningen.

DIS-MITT är en regionförening kopplad till föreningen DIS. Föreningen DIS hanterar för verksamheten ett centralt medlemsregister. DIS-MITT har inte något eget medlemsregister. Vi har till tillgång till det medlemsregistret som Föreningen DIS förvaltar och ansvarar för.

Från detta medlemsregistret gör vi utdrag, så att vi kan göra mailutskick och distribuera vår tidning DIS-MITT Nytt och göra statiska sammanställningar

 

DIS medlemsregister

I DIS medlemsregister lagras bland annat uppgifter såsom: namn, adress, telefon, epost och uppgifter om eventuellt familjemedlemskap och uppgifter om betalning av medlemsavgift, även för regionföreningar.

Det finns även uppgifter om födelseår och kön i medlemsregistret. Dessa är frivilliga att uppge och används endast internt i föreningen för statistiska ändamål.

När du lämnar föreningen stryks du ur registret som aktiv medlem. Om du själv lämnar föreningen kan du välja att bli struken direkt eller vid kommande årsskifte. Vi behåller dina uppgifter i registret i ett år för den händelse att du vill bli medlem igen.

 

Vem har tillgång till medlemsregistret?

Tillgång till DIS medlemsregister, och utdrag därifrån, har vissa registrerade funktionärer i DIS. DIS eller DIS-MITT gör inte dina uppgifter tillgängliga för någon utanför föreningen. Vi delar alltså inte adressuppgifter eller e-post med kommersiella aktörer eller andra föreningar.

 

Var hittar jag mer om GDPR och DIS?

Vill du veta mera och läsa den kompletta texten om hur DIS hanterar sitt medlemsregister så gå till:  https://www.dis.se/personuppgifter

Härifrån kan du också gå till medlemsregistret och se vad vi har i DIS medlemsregistret om just dig, härifrån kan du komma till sidan där du kan ändra dina uppgifter. 

 

Övrig insamling av personuppgifter

Foton som tas vid föreningens föreläsningar, kurser, utflykter m.m. lägger vi inte ut på sociala medier eller på hemsida utan godkännande från personerna i fråga.

Kurser och studiecirklar sker i regionföreningen och för att få bidrag från studieförbund och kommun registreras även personnummer då de följer krav som de har från myndigheter. Kursdeltagare registrerar namn, postadress, e-postadress samt personnummer vid kursanmälan. Personnummer kan även hämtas från allmänna sidor på internet. I anmälningsdokumenten godkänner kursdeltagaren registrering och delning av uppgifterna till samarbetspartner.

 

I vilken form sparas uppgifterna och hur länge

Inhämtade uppgifter från medlem eller från DIS medlemsregister sparas i excel-format i Dropbox så länge medlemskapet finns. Personuppgifter för mailutskick (Namn, E-Post, Ort) sparas hos Mailchimp.
Så snart en medlem utträder tas uppgifterna bort.

Kursdeltagares uppgifter sparas i Dropbox i 2 år.

 

Vem har tillgång till uppgifterna

Tillgång till hela medlemsregistret har föreningens ordförande samt medlemsadministratör. Tillgång till Dropbox har alla nuvarande styrelsemedlemmar.

Kursledare får deltagarlistor med e-postadresser för att välkomnande och information om respektive kurs.

Aktuellt studieförbund får kurslistor. Alla listor med personuppgifter raderas från e-postprogrammet efter sändning och erhållande. Ansvarig för raderingen är mottagaren respektive avsändaren.

Om du vill ha ett utdrag från medlemsregistret med dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@dis-mitt.se

 

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Varför samlar man in personuppgifter med hjälp av cookies?

Beroende på vilket samtycke du har givit för cookies och spårare och vilka personuppgifter som du lämnar, så kan vi använda dina uppgifter för att:

   • Göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

   • Registrera vilka delar av webbplatsen som du har besökt och hur långt ditt besök 

   • Utvärdera, utveckla och förbättra vår webbplats, om t.ex. cookies visar att det är svårt att hitta på webbplatsen.

  Vår webbplats använder Google Analytics för statistikändamål. Det innebär att ditt besöksmönster på våra webbsidor sparas och används för föreningens interna statistik och för att utforma och förbättra webbsidorna. och för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.