Om föreningen

DIS-MITT

Föreningen DIS-MITT är en regional förening i MITT-Sverige (XYZ-länen) vars medlemmar är intresserade av att använda datorn som hjälp vid släktforskning – detta oavsett vilket dataprogram som används.

DIS-MITT startade den 15 november 1992 och har nu ca tusen medlemmar från i huvudsak Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

Här finns vår informations-broschyr. Öppna den gärna ! Det är en pdf så den ska gå lätt att skriva ut.

DIS
Föreningen DIS står för ”Datorhjälp i Släktforskningen” och är vår rikstäckande moderförening med över 25000 medlemmar, till vilken även DIS-MITTs medlemmar skall vara anslutna.

DIS har i egen regi skrivit program för släktforskare, vilka fortlöpande underhålls och utvecklas av föreningens medlemmar. I synnerhet släktforskarprogrammet DISGEN har fått stor spridning bland medlemmarna. Programmen säljs endast till medlemmar.

DIS-MITTs verksamhet

 • Medlemsträffar med föredrag och demonstrationer av datorprogram för släktforskare
 • Kursverksamhet i bl a DISGEN, bildhantering, släktboksframställning m.m.
 • Fadderverksamhet med råd och hjälp vid inköp av dator och dataprogram samt vid installation
 • DIS-MITTs hemsida
 • Medlemsbladet DIS-MITT-Nytt, som utkommer med 4 nr/år
 • Samarbete med släktforskarföreningarna i regionen

Genom DIS har du även tillgång till

 • DISGEN – Släktforskarprogrammet
 • DISBYT – Hitta gemensamma anor hos andra medlemmar
 • DISPOS – Hjälp att hitta vägen till arkiven
 • DIS Arkiv – bevarar din släktforskning åt eftervärlden
 • m fl forskningsverktyg
 • DIS hemsida, http://www.dis.se
 • Diskulogen – medlemstidning som utkommer med 4 nr/år